Компанийн тухай ойлголт

Company Concept-2
Company Concept-1

Бизнесийн алсын хараа

Хүний эрүүл мэндийг сайжруулахын тулд шинжлэх ухаан, технологийг ашигла.

Байгууллагын эрхэм зорилго

Дэлхийн түвшний мэргэжлийн өвчтөний монитор үйлдвэрлэгч байх.

Аж ахуйн нэгжийн сүнс

Шийдэмгий, шинэлэг зүйлээр урагш тэмүүл.